Η ψηφιακή έκδοση της "Επιτομής του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας", βασισμένη στο ιστορικό έργο των Henry George Liddell και Robert Scott "An Intermediate Greek-English Lexicon" του 1889, είναι διαθέσιμη από τις εκδόσεις «Πελεκάνος». Αυτή η έκδοση, εκσυγχρονισμένη και μεταφρασμένη στα νεοελληνικά το 2007, προσφέρει μια πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο και εύχρηστο μέσω των ενσωματωμένων δυνατοτήτων αναζήτησης. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) συνεχίζει να πραγματοποιεί διορθωτικές μικροεπεμβάσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής έκδοσης, ενισχύοντας την ακρίβεια και την προσβασιμότητα του λεξικού.

Πληροφορίες και πρόσβαση στο λεξικό μπορείτε να βρείτε εδώ: Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας