Το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι για τα Αρχαία της Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει κείμενα που ανήκουν στο γραμματειακό γένος της αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν δυο σπουδαίους ιστοριογράφους, τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα μελετώντας κείμενα από τα εξής έργα: το Β΄ βιβλίο των Ελληνικών του Ξενοφώντα, τον Αγησίλαο του Ξενοφώντα, τα «Κερκυραϊκά» του Α΄ και Γ΄ βιβλίου των Ιστοριών του Θουκυδίδη, τα «Σικελικά» του Ζ΄ και Η΄ βιβλίου των Ιστοριών του Θουκυδίδη. Μέσα από αυτά τα κείμενα περιγράφονται σημαντικά γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου, την περίοδο των Τριάκοντα τυράννων και την τελική αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Συγγραφή: Έργο Συλλογικό
Έκδοση: «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»