Τάξη: Α' Γυμνασίου,Α' Λυκείου,Β' Γυμνασίου,Β' Λυκείου,Γ' Γυμνασίου,Γ' Λυκείου

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Εκδότης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος