Πηγή: LIDDELL & SCOTT Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, διαθέσιμο στο [www.greek-language.gr](http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html).

Ψηφιακή έκδοση σε βάση δεδομένων του Ενδιάμεσου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (An Intermediate Greek-English Lexicon, 1889) των Henry George Liddell & Robert Scott, όπως κυκλοφόρησε εκσυγχρονισμένο σε νεοελληνική μετάφραση το 2007 από τις εκδόσεις «Πελεκάνος» με τον τίτλο Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης. Οι δυνατότητες αναζήτησης μετατρέπουν το σπουδαίο αυτό έργο σε εύχρηστο εργαλείο για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Ανατρέξτε στο LIDDELL & SCOTT Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για περαιτέρω μελέτη.