Να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να τις αναλύσετε σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.

  1. Cum Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta consules in senatu contenderent uter adversus Viriathum in Hispaniam mitteretur, magna inter patres conscriptos dissensio erat, aliis pro Galba et aliis pro Cotta dicentibus;
  2. Qua sententia graviter et sine ulla malevolentia dicta Scipio obtinuit, ut neuter in provinciam mitteretur.

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

Να συμπτύξετε τις ακόλουθες υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχικές φράσεις.

  1. Cum Servius Sulpicius Galba et Aurelius Cotta consules in senatu contenderent uter adversus Viriathum in Hispaniam mitteretur, magna inter patres conscriptos dissensio erat, aliis pro Galba et aliis pro Cotta dicentibus; 
  2. «Neutrum» inquit «mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est satis».