Λατινικά (ΓΛυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών) - Α Τεύχος