ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ - Πεδίο 1ο, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.301 15.642 16.026 16.535 17.352 17.884 18.158 17.707 15.889 14.743 13.256
13.256
ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.nured-fl.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.442 13.238 13.472 14.053 15.752 16.407 16.851 16.064 14.159 13.276 12.004
12.004
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ionio.gr/tab/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.733 10.807 10.729 11.530 12.847 12.052 12.454 12.262 11.297 10.619 10.490
10.490
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/socadm.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.031 11.804 11.721 12.354 13.788 13.618 13.938 13.717 12.719 12.441 12.030
12.030
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.aegean.gr/sociology/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.689 11.090 11.141 11.694 13.076 12.811 12.821 12.997 11.878 11.273 11.286
11.286
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.soc.uoc.gr/political/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.717 12.027 11.924 12.319 13.605 13.121 13.331 13.434 12.145 11.571 11.674
11.674
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.aegean.gr/culturaltec/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.886 11.387 10.805 11.444 12.459 11.529 11.422 11.901 11.123 10.514 10.372
10.372
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/diethn/diethn_index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.653 15.406 14.958 15.225 16.107 16.690 16.654 17.228 16.742 16.904 17.541
17.541
ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/theology/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.113 10.626 10.799 11.316 12.494 12.360 12.051 12.174 11.710 11.535 11.196
11.196
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.151 13.615 13.603 13.925 14.940 15.463 15.676 16.085 15.623 16.354 16.240
16.240
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.philosophy.upatras.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.836 12.260 12.128 12.701 14.230 14.733 14.818 14.820 13.635 13.387 13.229
13.229
ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/theologiki/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.009 10.541 10.709 10.981 12.313 12.068 12.194 12.164 11.441 11.527 10.933
10.933
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uop.gr/departments/depart6/index.shtml
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.498 12.128 12.242 12.975 14.220 14.467 14.503 14.525 13.177 13.036 13.009
13.009
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/stheology/indexwin.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
Βάση 10.880 10.378 10.378 10.881 12.120 11.911 11.570 11.762 10.924 10.981
10.981
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.502 13.187 12.888 13.923 15.000 15.482 15.681 15.670 14.539 14.600 14.346
14.346
ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uop.gr/departments/depart14/index.shtml
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.269 10.835 10.959 11.420 12.643 12.330 12.367 12.533 12.289 11.344 10.821
10.821
ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 10.591 10.075 10.050 10.433 11.684 11.530 11.318 11.311 10.797 10.424 10.232
10.232
IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/he.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.209 11.962 11.837 12.643 13.987 14.297 14.402 14.415 12.877 12.723 12.429
12.429
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.716 15.230 15.210 16.214 17.030 17.645 17.733 17.795 17.261 17.781 17.314
17.314
IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.188 13.533 13.504 14.443 15.490 16.117 16.599 16.953 16.431 17.074 16.724
16.724
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/lit/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.376 15.107 14.864 15.887 16.658 17.464 17.350 17.594 17.247 17.745 17.375
17.375
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uion.edu.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 0 11.876 12.049 12.687 13.666 12.867 13.193 13.414 12.388 12.387 11.002
11.002
IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://rotonda.hist.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.774 13.408 13.203 14.119 15.149 15.902 16.027 16.404 15.845 16.524 16.687
16.687
ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 0 10.782 10.818 11.459 12.667 11.657 11.683 11.891 11.296 10.851 10.609
10.609
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/schools/human/philology/philology.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.874 13.441 13.418 14.467 15.486 15.976 16.173 16.354 15.399 15.861 15.911
15.911
IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/schools/human/hist_arch/hist_arch.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.085 12.573 12.539 13.378 14.664 15.010 15.170 15.215 13.943 14.234 14.421
14.421
ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.philology.uoc.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.690 13.148 13.089 14.262 15.220 15.607 15.804 15.772 14.901 15.114 15.344
15.344
IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uch.gr/Tmhmata/RETHYMNO/AH/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.882 12.387 12.352 13.135 14.455 14.676 14.813 14.829 13.546 13.402 13.784
13.784
NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.law.uoa.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 18.167 18.061 18.133 18.152 18.622 18.978 18.893 18.893 18.608 18.879 18.571
18.571
ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.311 13.824 13.817 14.703 15.616 16.259 16.401 16.618 16.033 16.661 16.333
16.333
NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/law/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 17.861 17.721 17.726 17.922 18.372 18.797 18.735 18.746 18.435 18.715 18.400
18.400
ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/edlit/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.420 13.912 13.916 14.791 15.611 16.222 16.290 16.537 16.039 16.432 16.133
16.133
NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/law.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.956 16.773 16.924 17.287 17.851 18.243 18.100 18.276 17.883 18.276 17.914
17.914
ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/schools/human/ph_edu_psy/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.467 12.974 12.944 13.814 14.978 15.361 15.512 15.513 14.489 14.821 14.254
14.254
ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.pspa.uoa.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.473 14.004 14.064 14.606 15.432 15.962 15.988 16.308 15.966 16.395 16.601
16.601
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/gr/tmimata/dd/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.422 14.895 14.928 15.084 15.743 15.476 15.351 15.499 14.280 14.677 14.612
14.612
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/gr/tmimata/polhist/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.778 13.209 13.177 13.583 14.599 15.001 14.883 15.208 14.624 15.197 15.324
15.324
KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/gr/tmimata/socio/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.091 12.463 12.508 13.164 14.194 14.691 14.826 15.032 14.692 15.419 15.531
15.531
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/englang/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 17.232 17.268 17.526 18.203 18.926 19.519 20.147 20.406 19.927 19.709 20.229
20.229
ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/ptde/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.205 16.717 17.179 17.678 18.197 18.696 18.856 18.550 17.806 17.731 16.609
16.609
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.enl.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 17.452 17.300 17.666 18.478 18.923 19.947 20.419 20.822 20.463 20.244 21.054
21.054
ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ionio.gr/txgmd/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 19.452 19.087 18.737 19.158 19.312 19.056 19.194 19.163 19.197 19.543 15.834
15.834
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/schools/edu/ptde/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.466 15.872 16.364 16.850 17.637 18.133 18.406 18.051 16.561 15.916 14.592
14.592
ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(Κ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ionio.gr/txgmd/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Βάση 10.890 12.356 8.543 12.034 12.971 13.573 13.436 6.265 9.211 4.884
-
ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.746 6.209 5.670 11.518 11.766 11.511 11.812 9.145 12.911 11.928 9.273
9.273
ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoc.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.949 15.379 15.817 16.505 17.283 17.808 18.066 17.562 16.249 15.319 13.847
13.847
ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/frl/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.125 8.230 7.100 11.740 11.892 12.234 11.950 6.769 12.981 11.143 6.595
6.595
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/nured/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.309 14.384 14.749 15.571 16.782 17.528 17.877 17.650 16.481 16.647 15.558
15.558
ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/gs/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 7.234 9.817 9.499 11.899 12.093 11.704 11.618 15.825 16.012 13.397 14.793
14.793
ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.upatras.gr/education/departments/ptn.php?lang=el
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.800 13.804 13.989 14.695 16.205 16.900 17.252 16.554 14.896 14.609 13.992
13.992
ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/del/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 6.551 9.024 3.514 11.737 11.875 12.109 13.361 16.770 17.049 15.927 15.288
15.288
ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uch.gr/Tmhmata/RETHYMNO/PHILOSOFY/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.596 12.144 12.090 12.824 14.263 14.516 14.533 14.543 13.229 12.553 12.465
12.465
ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/itl/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 7.978 5.511 5.444 12.075 12.382 12.426 12.138 7.722 9.670 6.580 6.455
6.455
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.eled.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.868 17.150 17.376 17.836 18.224 18.780 18.887 18.711 17.710 17.415 16.199
16.199
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.upatras.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.689 16.199 16.667 17.162 17.777 18.271 18.467 18.161 16.911 16.376 14.922
14.922
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.228 15.604 16.027 16.627 17.403 17.869 18.070 17.514 15.581 14.506 13.366
13.366
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.rhodes.aegean.gr/gr/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.765 15.122 15.572 16.271 17.121 17.688 17.941 17.315 15.247 13.847 12.687
12.687
IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ionio.gr/history/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.319 11.895 11.793 12.546 13.895 14.130 14.242 14.228 12.917 12.306 11.982
11.982
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.phed.uoa.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.315 12.753 12.756 13.643 14.863 15.438 15.718 15.633 15.310 15.615 15.744
15.744
ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/drama/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.491 12.451 12.469 12.821 14.068 14.109 14.039 14.463 14.127 14.387 13.363
13.363
ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/tefaa-sr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.535 12.021 11.876 12.485 13.493 13.661 13.726 13.697 13.417 13.116 13.515
13.515
ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.jour.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.516 15.181 15.417 15.766 16.506 17.108 17.536 18.454 17.767 18.102 16.848
16.848
ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.085 12.746 12.609 13.207 14.306 14.685 15.027 15.036 14.545 14.548 15.235
15.235
EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.media.uoa.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 17.007 16.815 16.639 16.775 17.595 18.295 18.518 18.809 18.238 18.414 17.849
17.849
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/phyed.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.933 11.543 11.383 11.973 13.022 13.089 13.323 13.195 12.781 12.514 12.886
12.886
KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uch.gr/Department/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.217 11.666 11.648 12.177 13.498 13.276 13.458 13.593 12.252 12.006 11.956
11.956
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.pe.uth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.743 12.172 11.993 12.606 13.664 13.675 13.937 13.999 13.826 13.586 13.859
13.859
MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.516 12.778 11.757 12.046 12.227 15.864 15.819 16.748 17.795 11.932 14.287
14.287
ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uch.gr/Department/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.523 14.315 14.722 15.669 16.387 16.905 16.745 17.308 16.958 17.626 17.306
17.306
MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ionio.gr/music/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.699 11.472 10.161 11.443 12.119 12.620 11.901 7.324 12.611 7.352 11.321
11.321
MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/music/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.278 13.911 13.403 12.772 11.814 14.398 12.316 10.140 13.513 6.465 13.135
13.135
EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/gr/tmimata/emme/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.639 15.333 14.951 15.463 16.412 17.218 17.410 18.052 17.249 17.182 16.761
16.761
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uom.gr/depart/mus_art/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.926 13.713 12.570 16.601 15.620 17.411 17.321 18.392 18.545 17.908 16.121
16.121
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.cc.uoa.gr/educ/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.151 14.180 14.552 15.336 16.717 17.442 17.796 17.569 16.644 16.816 16.000
16.000
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/epaG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 14.137 14.669 14.934
-
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/epaG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.076 12.971 12.928 13.743 13.971 14.016 14.262 13.141 13.337 13.287
13.287
ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoi.gr/gr/schools/nipia/univ.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.474 13.456 13.649 14.351 15.977 16.648 17.138 16.506 14.760 14.325 13.009
13.009
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)ΚΥΠΡΟΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/kfiG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.091 12.133 11.395 16.775 16.185 16.368 16.880 14.765 14.989 13.858
13.858
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/glwG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.744 17.035 16.832 9.660 9.958 9.524 9.178 9.964 9.432 9.552
9.552
ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.edc.uoc.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.295 13.114 13.499 14.169 15.676 16.327 16.771 15.970 14.558 13.604 12.693
12.693
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/touG/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.926 11.556 11.255 9.616 9.593 9.496 8.822 9.604 9.003 9.152
9.152
KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.887 12.326 12.496 13.045 14.091 14.423 14.442 14.576 13.749 14.245 13.929
13.929
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ( - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/edu.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.220 13.013 13.319 14.030 15.589 16.386 16.842 16.078 14.098 13.163 12.026
12.026
ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.rhodes.aegean.gr/gr/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.900 12.733 12.968 13.715 15.345 16.063 16.537 15.530 13.704 12.385 11.443
11.443
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 0 12.671 12.614 13.755 14.639 14.809 14.396 15.020 14.331 14.686 13.536
13.536
ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.pre.uth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.979 16.414 16.850 17.274 17.829 18.447 18.585 18.210 16.953 16.410 14.870
14.870
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - Α.Ε.Ι. 8.279
KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 0 12.141 12.341 12.748 13.839 14.128 14.209 14.436 13.610 14.110 14.063
14.063
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/kpeG/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 11.695 11.421 10.993
-
ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ece.uth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.900 13.979 14.277 14.938 16.392 17.059 17.403 16.920 14.950 14.838 13.701
13.701
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/isaG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 12.382 11.886 11.664
-
KOINΩNIKHΣ ANΘP/ΓIAΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.aegean.gr/social-anthropology/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.403 10.853 10.830 11.627 12.943 13.133 13.301 13.195 11.670 10.764 10.848
10.848
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/bneG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 11.790 11.343 10.577
-
ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/academics/fac dep.el.php3
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.141 12.284 12.218 12.939 14.068 14.212 14.340 15.020 14.195 14.735 13.326
13.326
ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.upatras.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.982 11.268 11.385 12.038 12.966 12.732 12.806 12.841 12.721 11.783 11.310
11.310
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/glwG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004
Βάση 10.851 10.749
-
ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/~psych/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.805 16.145 16.085 16.796 17.211 18.049 17.789 18.059 17.699 18.204 17.739
17.739
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΚΥΠΡΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/epaG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 15.170 13.754 13.940
-
ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.954 15.238 15.035 16.269 16.767 17.463 17.446 17.769 17.496 18.115 17.794
17.794
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ucy.ac.cy/kfiG/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 11.885 11.859 10.736
-
ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/psy/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 16.378 15.506 15.627 16.383 16.952 17.625 17.574 17.943 17.638 18.184 17.881
17.881
ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ/ΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.phs.uoa.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.950 12.162 12.220 12.658 13.624 13.740 13.882 14.097 13.409 13.645 12.893
12.893
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uom.gr/depart/edu_soc/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.920 13.615 14.411 15.392 16.114 16.603 17.323 17.282 16.951 17.284 16.714
16.714
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.upatras.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.680 14.396 14.454 15.305 16.203 16.608 16.446 16.676 15.713 15.845 15.923
15.923
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uom.gr/depart/balkans/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 15.615 14.466 14.602 14.576 15.208 15.279 15.400 15.473 15.232 15.796 14.952
14.952
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ. - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.ha.uth.gr/gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 13.187 12.870 12.769 13.344 14.569 14.969 15.094 15.143 14.207 14.551 14.508
14.508
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.sed.uth.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 14.726 14.775 15.291 15.979 16.746 17.147 17.601 17.102 16.295 16.674 15.920
15.920
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.panteion.gr/gr/tmimata/des/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 17.062 16.759 16.062 16.419 16.868 17.063 17.007 17.471 16.888 17.074 17.450
17.450
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/gr.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.255 10.589 10.378 10.992 12.249 11.912 11.477 11.706 11.298 10.570 10.541
10.541
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 6.254 4.895 6.066 12.228 11.611 13.108 11.915 8.785 10.391 9.507 4.484
4.484
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) Α - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 6.687 5.991 5.545 12.482 11.875 12.127 12.628 9.404 13.169 10.991 10.483
10.483
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.auth.gr/balkan/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Βάση 11.799 10.998 10.703 10.994 12.355 12.068 11.537 11.914 11.332 11.144
-
ΓΛΩΣΣΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.duth.gr/adept/bscc.el.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.435 11.004 10.833 11.470 12.816 12.210 12.376 12.442 11.834 11.359 11.371
11.371
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟ) - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uop.gr/departments/depart8/index.shtml
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.120 12.003 12.206 12.930 13.947 14.054 14.778 14.394 12.576 12.745 11.960
11.960
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - Α.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.uoa.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.270 12.110 12.099 12.735 13.627 13.635 13.305 13.629 13.105 13.229 12.792
12.792
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH - Α.Ε.Ι.
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007
Βάση 18.908 19.230 18.972 18.416 18.610
-
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH - Α.Ε.Ι.
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007
Βάση 18.645 18.774 18.875 12.099 18.232
-
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ82 - Α.Ε.Ι.
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005
Βάση 0 15.904 13.505
-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teipat.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Βάση 11.826 10.523 10.373 11.120 12.461 11.937 11.853 12.339 11.533 10.872
-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiath.gr/sdo/library_studies/greek_ver/intro.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.121 10.598 10.806 11.778 13.186 13.253 13.215 13.481 12.599 12.815 11.813
11.813
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teithe.gr/Academic/libd.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 10.793 10.266 10.373 11.093 12.824 12.435 12.803 13.157 12.223 12.105 11.265
11.265
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teipat.gr/pages/kedd/seyp2.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Βάση 11.291 10.968 10.951 12.010 13.417 13.585 13.759 13.725 13.025 13.011
-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiher.gr
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 10.922 10.565 10.515 11.422 12.941 12.687 12.719 12.931 11.912 11.455 11.716
11.716
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/index.htm
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 12.125 11.712 11.831 12.636 13.952 14.301 14.493 14.735 14.556 14.654 14.066
14.066
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_education/index.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.957 11.669 12.021 12.937 14.437 15.122 15.511 15.664 14.701 14.949 14.006
14.006
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiep.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.022 10.566 10.844 11.848 13.445 13.523 13.847 13.879 12.679 12.335 12.016
12.016
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teithe.gr/Academic/bc.html
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 11.988 11.582 11.844 12.740 14.386 14.563 14.987 14.923 13.580 14.088 13.252
13.252
ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) - Τ.Ε.Ι.
Ιστοσελίδα Σχολής: http://www.teiep.gr/
Παλαιότερες Βάσεις  
Χρονιά 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Βάση 9.342 8.573 8.598 9.233 10.678 10.720 10.335 10.318 10.416 9.984 10.141
10
Comments