Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 • Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Δομημένο περιεχόμενο για σχολεία, .εκπαιδευτικούς μαθητές
 • Εκπαιδευτικός κατάλογος: περιεχόμενο σε υπηρεσίες ΠΣΔ .(π.χ. ιστοσελίδες και ιστολόγια)
 • Ανακοινώσεις νέων και εκδηλώσεων
 • Ζωντανές Μεταδόσεις
 • Κανάλια RSS
Προώθηση ασφαλούς .χρήσης διαδικτύου .(internet-safety.sch.gr)
Ηλεκτρονική τάξη (eclass.sch.gr)
 • Ολοκληρωμένο εργαλείο ηλεκτρονικής διαχείρισης σχολικών μαθημάτων
 • Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και υποστηρίζει:
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
 • Παράθεση εναλλακτικών εκπαιδευτικών πηγών 
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Χρονοπρογραμματισμός διδασκόμενης ύλης
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (conf.sch.gr)
 • «Εικονικές τάξεις» : Αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία, διαμοιρασμός υλικού και εφαρμογών, χρήση ασπροπίνακα, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, κλπ.
 • Τηλεκπαιδεύσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - τηλεσυναντήσεις σχολείων - τηλεδιασκέψεις με υπουργείο παιδείας, κλπ.
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-elearning.sch.gr)
 • Πολλαπλές μορφές οργάνωσης μαθημάτων και περιεχομένου
 • Πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίας και αυτοματοποιημένη καταγραφή αποριών
 • Εύχρηστος οδηγός δημιουργίας και διαχείρισης μαθημάτων
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας εκπαιδευομένων και αξιολόγησή τους
 • Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου (SCORM)
Εκπαιδευτικά Ιστολόγια (blogs.sch.gr)
 • Εκπαιδευτική χρήση:
 • Ως πίνακες ανακοινώσεων
 • Ως μέσα καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών
 • Ως μέσα παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο
 • Ως συνεργατικά εργαλεία
 • Ως ιστότοποι δημοσιότητας
Βίντεο κατ’ απαίτηση (VoD) (vod.sch.gr)
 • Ψηφιακό αρχείο: 388 εκπαιδευτικά βίντεο (344 με περισσότερες από 1.000 προβολές)
 • Πηγές: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, δραστηριότητες σχολείων και εκπαιδευτικών , εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,  ημερίδες, συνέδρια, κλπ.
 • Ενσωμάτωση βίντεο σε ιστοσελίδες και ιστολόγια
Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας (www.sch.gr/lists)
 • Υπηρεσιακή επικοινωνία, διανομή εγκυκλίων, εγγράφων, κλπ.
 • Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας
 • Λίστες κεντρικές, νομαρχιακές, εκπαιδευτικών, μαθητών, κλπ.
 • Ιδιαίτερα δημοφιλής υπηρεσία
Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (opensoft.sch.gr)
Αποσκοπεί:
 • Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αξιοποίηση του  ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση
 • Παρουσίαση ανάλογων δράσεων σε διεθνές επίπεδο
 • Παροχή βήματος ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων από τους εκπαιδευτικούς
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού από εκπαιδευτικούς
 • Περιεχόμενα
 • Βιβλιοθήκη λογισμικού
 • Νέα - Forum - Σύνδεσμοι
 • Ανακοινώσεις εκδηλώσεων
 • Newsletter – RSS
Ψηφιακά πιστοποιητικά (PKI) (ca.sch.gr)
Κτηματολόγιο (ktim.sch.gr)
GIS (gis.sch.gr)