Επιγραφικό Μουσείο


Το Επιγραφικό Μουσείο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται 13.536 επιγραφές, γραμμένες κατά κύριο λόγο στην ελληνική γλώσσα. Χρονολογικά καλύπτουν την περίοδο από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως τους παλαιοχριστιανικούς και προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα.

Το μουσείο στεγάζεται στη νότια πτέρυγα του ισογείου του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Οι χώροι του περιλαμβάνουν μία εξωτερική και μία εσωτερική αυλή (αίθριο), ένα προθάλαμο, ένδεκα αίθουσες, ένα ευρύ υπόστυλο διάδρομο σε σχήμα Π, ένα υπερώο, γραφεία, εργαστήριο συντήρησης ενεπίγραφων λίθινων μνημείων και χώρους υγιεινής. Από τους εκθεσιακούς χώρους είναι προσιτές στο κοινό οι δύο αυλές, ο προθάλαμος και τέσσερις αίθουσες, ενώ οι υπόλοιπες αίθουσες είναι προσιτές μόνο στους ειδικούς μελετητές.

Σκοπός του μουσείου, που έχει συγκροτηθεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι η φύλαξη, η προστασία, η συντήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη και η προβολή των επιγραφικών συλλογών που περιλαμβάνει. Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται, ακόμη, η ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση των επιγραφών, η κατάρτιση φωτογραφικού αρχείου, εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και, γενικά, επιστημονικών αρχείων σχετικών με τις επιγραφές, η διενέργεια εκαπιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές σχολείων και ΑΜΕΑ και η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή των επιγραφικών μνημείων.

Στο χώρο του Επιγραφικού Μουσείου λειτουργεί σήμερα παράλληλα με την μόνιμη έκθεση και η περιοδική έκθεση '' Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω''. Η Αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της, μέσα από την οποία προβάλλονται έντεκα επιγραφές που συμμετέχουν αλλά δεν μεταφέρθηκαν για τεχνικούς λόγους στον χώρο διεξαγωγής της έκθεσης, τον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Συντάκτης: Μ. Τσούλη, αρχαιολόγος