Τι είναι το κατέβασμα αρχείων (download);

Το Download είναι η διαδικασία απόκτησης (μέσω μεταφοράς) αρχείων στον προσωπικό μας υπολογιστή από κάποιον άλλον υπολογιστή ή ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου. To Download είναι συνώνυμο με τη λέξη “λήψη”, ενώ το Upload είναι συνώνυμο με τη λέξη “μετάδοση”. Στη διαδικασία λήψης αρχείων περιλαμβάνονται η εγκατάσταση προγραμμάτων, το άνοιγμα και η λήψη εικόνων, εγγράφων Word, λογιστικών φύλλων Excel ή μεταφορά μουσικών ή άλλων αρχείων.

Η διαδικασία της τοπικής αποθήκευσης προγραμμάτων στον προσωπικό σας υπολογιστή από το διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή διότι ενδέχεται τα προγράμματα αυτά να είναι μολυσμένα με ιούς, ή να αποτελούν τα ίδια ιούς που μπορούν να καταστρέψουν τα αρχεία του υπολογιστή σας. Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων θα πρέπει προτού κατεβάσουμε οποιοδήποτε αρχείο από μια ιστοσελίδα ή από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, να βεβαιωνόμαστε για την εγκυρότητα της ιστοσελίδας και την αξιοπιστία του αποστολέα. Ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν θα πρέπει να ανοίγουμε ή να κατεβάζουμε αρχεία από αγνώστους ή αρχεία αγνώστου περιεχομένου.