Τι είναι ιός

Ιός είναι ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί για να αλλάξει τον τρόπο κατά τον οποίο λειτουργεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, χωρίς την άδεια ή τη γνώση του χρήστη. Είναι ένα τμήμα ηλεκτρονικού κώδικα ο οποίος προσκολλάται σε ένα λογισμικό ή ένα αρχείο, ώστε να μπορεί να μεταδοθεί από υπολογιστή σε υπολογιστή. Προσβάλει, καθώς μετακινείται, και μπορεί να καταστρέψει το λογισμικό σας, το υλισμικό σας και τα αρχεία σας.

Η απελευθέρωση ενός ιού μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή δεδομένων του υπολογιστή σας ή να επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν, στο δίκτυο και σε όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένος.