Ασφαλής πλοήγηση

Η πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου ιστού πραγματοποιείται μέσω ενός φυλλομετρητή (Internet Explorer Web browser) και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από το χρήστη τόσο για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων όσο και για την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιεί.

Τα μέτρα τα οποία μπορεί να ληφθούν για να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πλοήγηση στις σελίδες του παγκοσμίου ιστού εξαρτώνται είτε από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο παροχέας σύνδεσης (Internet provider) ή/και τις ενέργειες που κάνει ο ίδιος ο χρήστης.

Οι ενέργειες του χρήστη περιλαμβάνουν την εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας στον υπολογιστή, την τακτική ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των λογισμικών και την παραμετροποίηση του φυλλομετρητή. Θα πρέπει επίσης να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιστοσελίδες που επισκέπτονται, στα αρχεία που κατεβάζουν (download) στον υπολογιστή τους και στις απαντήσεις που δίνονται σε αναδυόμενα παράθυρα (pop-up windows).