Αναζήτηση πληροφοριών

Η τεράστια «δεξαμενή» πληροφοριών και εργαλείων του διαδικτύου είναι διάσπαρτη σε δισεκατομμύρια ιστοσελίδες που πρακτικά είναι αδύνατον να ερευνηθούν από το χρήστη χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως οι μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα, τις λεγόμενες «αράχνες» (spiders), τα οποία «χτενίζουν» τις ιστοσελίδες αναζητώντας κείμενα και διευθύνσεις πληροφοριών με τα οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται πολύπλοκα ευρετήρια πληροφοριών. Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης ανακτώνται με τη χρήση των ευρετηρίων αυτών.