Χορός στο Αρχαίο Θέατρο

Χορός στο Αρχαίο Θέατρο, απόσπασμα από Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή.

Ancient Greek Theatre